herretta ab bedriver konsultverksamhet inom företags- affärs- och verksamhetsutveckling samt erbjuder tjänster inom projektledning, och stöd inom all form av förändringsarbete såsom strategi- och strukturarbete, förvärv, avveckling och avyttring inom och kopplat till de företag som köper herrettas tjänster. Företaget har sitt huvudsäte i IT-branschen men tar uppdrag inom alla branscher.

 

GAMLA SOLDATTORPET

LILLA VÄGEN 109

195 95 ROSERSBERG, SWEDEN

+46-73-719 37 27

info@HERRETTA.COM

 

 

 

© COPYRIGHT HERRETTA AB

herretta ab bedriver konsultverksamhet inom företags- affärs- och verksamhetsutveckling samt erbjuder tjänster inom projektledning, och stöd inom all form av förändringsarbete såsom strategi- och strukturarbete, förvärv, avveckling och avyttring inom och kopplat till de företag som köper herrettas tjänster. Företaget har sitt huvudsäte i IT-branschen men tar uppdrag inom alla branscher.